en-USnl-NL
Sunday, October 24, 2021
   

News

Save the date: IM-event 2021

Met veel plezier kondigen we hierbij aan dat het IM-event dit jaar plaatsvindt op woensdag 24 november en woensdag 1 december! Het IM-event is hét evenement voor en door IM-professionals, waarbij ontmoeten, de samenwerking versterken en kennis uitwisselen centraal staan. Daar wil je toch bij zijn?!

Read more ...

Protocol berging en stalling elektrische voertuigen voor bergers per 1 juni 2021 actief

De Stichting Incidentmanagement Nederland werkt vanaf 1 juni 2021 met een protocol voor de berging en stalling van elektrische voertuigen. Bergers moeten nu, mede door aanvullende opleiding, bij een incident met een elektrisch voertuig een eerste  inschatting van brandrisico kunnen maken. Voor het werk van weginspecteurs en wegverkeersleiders verandert er niets. Het is voor hen wel nuttig om kennis te nemen van het protocol en te weten welke bergers een dompelcontainer hebben.

 

Read more ...

Verkeerde verwijzing in REVI-boekje aangepast

Een oplettende IM-collega attendeerde ons op een foutje in het REVI-boekje. De verwijzing naar kader 18 in hoofdstuk 2.5 op pagina 19 klopt niet. We verwijzen daar naar pagina 32 terwijl kader 18 op pagina 38 staat. Dit hebben we aangepast.

 

Read more ...

Update Rood/Blauwe boekje: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen IM

Eind jaren negentig is gestart met het reguliere Incident Management (IM) op het  Nederlandse hoofdwegennet.

Voor een goede samenwerking is het van belang dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Read more ...

Verlenging geldigheidsduur REVI-certificaat

Alle (pech-)hulpverleners die incidenten op IM-wegen afhandelen, moeten in het bezit te zijn een geldig REVI-certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. 

Read more ...

Toekennen van rood kruis zonder botsabsorber: veiligheid voorop

De laatste tijd is er onrust over het al dan niet toekennen van een rood kruis zonder botsabsorber op de naastgelegen rijstrook, bij pechhulpverlening of pechverplaatsing korter dan 15 minuten. De REVI-werkgroep wil met dit bericht alle betrokkenen duidelijkheid geven over hoe te handelen in deze situaties.

Read more ...

Nieuwsbrief Nieuw handelingsperspectief zware berging (vervolg)

Het Programmabureau Incident Management van Rijkswaterstaat heeft medio 2019 de haalbaarheid van een nieuw handelingsperspectief voor zware bergingen onderzocht, mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht en een programma van Eisen opgesteld.

Read more ...

Nieuwsbrief handelingsperspectief Zware Berging

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar hebben ervoor gezorgd dat het vrachtwagenpark sterk is veranderd, zowel wat transmissie betreft alsook de aandrijving. Ook wat technologie- en ICT-toepassingen betreft zijn er enorme veranderingen. Dit heeft consequenties voor de uitvoering van het bergen van vrachtwagens binnen het Incident Management proces. U leest er meer over in de speciaal hiervoor uitgebrachte nieuwsbrief.

Read more ...

Op weg naar uniformiteit en eenduidigheid

Dinsdag 9 juli werd door de werkgroep REVI een sessie georganiseerd om opleiders en trainers mee te nemen in toepassing van de nieuwste versie van de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (REVI).

Read more ...

Nieuwe REVI 2019 beschikbaar

De Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (REVI) is begin mei vastgesteld door het IM Beraad. De versie 2019 vervangt de eerdere versies.
 

Read more ...page 1 of 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation