en-USnl-NL
Tuesday, June 18, 2019

IM Event 2018 - Inschrijving geopend

Na een geweldig Symposium in 2017 is er dit jaar het IM Event 2018.  Voor alle hulpverleners op de weg is Kijk Vooruit! Denk Vooruit! hét IM-Event van 2018. Incident Management is kijken, is doorzien. Kom kijken of jij het doorziet. 3 oktober in Zwolle en 11 oktober in Nieuwegein. Beide dagen van 10 tot 15 uur.

 

 

 

Voor alle hulpverleners op de weg is

Kijk Vooruit! Denk Vooruit!

hét IM-Event van 2018.

3 oktober in Zwolle

en

11 oktober in Nieuwegein.

 

Incident Management is kijken, is doorzien.

Kom kijken of jij het doorziet.

 

Meld je hieronder aan:

 

van 10:00 tot 15:00 uur, inclusief lunch

 

For additional information: use our contactsform

Nieuwe REVI 2019 beschikbaar

De Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (REVI) is begin mei vastgesteld door het IM Beraad. De versie 2019 vervangt de eerdere versies.
 

Afgelopen maanden is door de multidisciplinaire werkgroep hard gewerkt aan een nieuwe versie van de REVI. Middels de vaststelling door het IM Beraad, het hoogste overleg op het gebied van Incident Management, verklaren alle disciplines zich te conformeren aan de Richtlijn.  

De REVI 2019 bevat kleine wijzigingen. Kader 2 is aangepast op aangeven van de brandweer. De afstand bij een incident met gevaarlijke stoffen is vergroot van 100 meter naar 200 meter  (zie kader 2). Verder zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen aangebracht.Foto Nicolaas Kerkmeijer

Daarnaast is in de versie van 2019 de paragraaf over incidenten op de vluchtstrook herzien. Voorzitter van de REVI werkgroep Nicolaas Kerkmeijer legt uit : “Het doel van deze herziening is om beter handelingsperspectief te geven voor professionele risico inschatting van de IM hulpverlener op de weg.”

In de voorgaande richtlijn was de focus op de risicovolle zone komen te liggen. Het beeld was onterecht ontstaan dat de IM hulpverlener daar absoluut niet mocht komen . In de versie van 2019 corrigeren we dat beeld (zie kader 19). De IM hulpverlener mag kort in de risicovolle zone komen, mits hij daarbij het aankomende verkeer in de gaten kan houden. In de risicovolle zone mogen geen reparaties of voorbereidende handelingen worden verricht. Dat kan alleen als er een vervolgmaatregel is getroffen.

Standaard is nu dat de berger bij een pechverplaatsing voorbij het pechvoertuig moet stoppen, om het pechvoertuig direct mee te nemen. Als de wegbeheerder niet al ter plaatse is voor de beveiliging, moet de berger zichzelf beveiligen door het plaatsen van vijf kegels. Eventueel aangevuld met een snelheidsmaatregel op de signalering. Op die manier kunnen pechverplaatsingen zelfstandig en snel door de berger worden uitgevoerd. De verblijftijd op de vluchtstrook en het daarmee samenhangend risico worden door deze werkwijze tot een minimum beperkt.

Basismaatregel Pech Alleen als de afhandeling ter plaatse langer dan 15 minuten gaat duren of als er sprake is van een verhoogde gevaarzetting, moet beveiliging worden aangevraagd bij de wegbeheerder. Het afkruisen van de naastgelegen rijstrook gebeurt alleen nog als de vervolgmaatregel ter plaatste is. Of direct als sprake is van acuut gevaar.

In de REVI 2019 wordt ook meer aandacht besteed aan het uitstellen van de pechverplaatsing of het verrichten van voorbereidende handelingen/reparaties. Bij het inzetten van een vervolgmaatregel is het aan de wegbeheerder of deze direct wordt ingezet of dat het uit het verkeer nemen van een rijstrook moet worden uitgesteld tot na de spits in het kader van doorstroming.  Een pechvoertuig kan dan in de tussentijd middels een vluchtstrookmaatregel worden veiliggesteld.

 

Exemplaren REVI 2019 kunnen via de website www.eigenveiligheideerst.nl (knop "Publicaties") worden aangevraagd en gedownload.

U kunt ook op de onderstaande afbeelding klikken.

 

 

 

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Projecten   |   Partners   |   Weggebruikers   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation