English (United States) nl-NL
maandag 9 december 2019

Communicatie onder de loep van Pakket 21

Eind 2012 staat gepland dat alle maatregelen beschreven in Pakket 21 zijn uitgevoerd dan wel geïmplementeerd. In de tussentijd wil het Programmabureau Incident Management (Rijkswaterstaat, Verkeerscentrum) zo goed mogelijk kennis delen over het onderwerp incident management, draagvlak creëren voor diverse maatregelen en initiatieven vanuit Pakket 21 en samen met ketenpartners diverse zaken daadwerkelijk oppakken of ketenpartners faciliteren zodat ze zelf zaken kunnen realiseren. Communicatie kan hieraan bijdrage.

Aandacht voor communicatie

Het Programmabureau Incident Management communiceert regelmatig in diverse overleggen en via allerlei middelen over het onderwerp incident management en de laatste stand van zaken van Pakket 21. Niettemin is de huidige communicatie nog te ad hoc van aard. De communicatie wordt momenteel geanalyseerd en bevindingen worden verwerkt in een strategisch communicatieplan met onder meer helder benoemde doelgroepen, te behalen doelstellingen per doelgroep en in te zetten middelen. Met als doel; de communicatie beter te regisseren en coördineren.

Planning

Planning is het communicatieplan september/oktober 2011 gereed te hebben en te starten met de uitvoering van het plan. In de tussentijd ‘dendert de communicatietrein door’. Zo wordt de (opzet van de) site incidentmanagement.nl nu bekeken, zijn de veiligheidsdagen net achter de rug, worden diverse brochures geactualiseerd, brengen we twee nieuwsflitsen uit (waaronder deze) en wordt de laatste stand van zaken van de ‘position paper’ gemeld in diverse organen. 

Voor meer informatie: gebruik ons contactformulier

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Projecten   |   Partners   |   Weggebruikers   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation