English (United States) nl-NL
vrijdag 26 februari 2021

Samenwerking met Dierenambulances

Rijkswaterstaat en de dierenambulanceorganisaties FDN en Dierenbescherming hebben een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot verdere samenwerking op het wegennet dat in beheer is van Rijkswaterstaat.

Dierenambulances gaan alleen onder begeleiding van een weginspecteur of andere hulpdienst ter plaatse hulp verlenen. De medewerkers van de dierenambulances worden getraind in geldende IM-parkeerregimes, rijstrooknummering en zwaailichtdiscipline. Alleen getrainde medewerkers worden ingezet bij incidenten op de snelweg. Zij dragen klasse 3 veiligheidskleding en er is altijd vooraf afstemming tussen de dierenambulance en de verkeerscentrale vooraleer men ter plaatse gaat.

Nadrukkelijk geldt dat zij op/langs de weg alleen werken als dit veilig kan.

In een pilot met circa 20 deelnemende dierenambulances heeft de dierenambulance zich naar voorbeeld van de veiligheidsregio’s georganiseerd. Het contact tussen de verkeerscentrale en de dierenambulance vindt onder meer plaats via zogenaamde aannemende dierenambulances; zij coördineren de inzet van de verschillende dierenambulanceregio’s wanneer Rijkswaterstaat om inzet vraagt. Deze manier van werken is per 1 januari 2017 van start gegaan. Het is de bedoeling uiteindelijk te komen tot een landelijke dekkende samenwerking tussen Rijkswaterstaat en dierenambulances.

Voor meer informatie: gebruik ons contactformulier

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation