en-USnl-NL
Tuesday, April 13, 2021

Presentatie samenwerking dierenambulances

Rijkswaterstaat heeft op de landelijke bijeenkomst dierenhulpverlening op 20 mei 2017 in Gorinchem een presentatie gehouden over de samenwerking met dierenambulances. U kunt de presentatie hier vinden.

Op dit moment is een intentieovereenkomst gesloten met de Dierenbescherming en de Federatie Dierenambulances Nederland waarbinnen de organisaties elkaar ondersteunen in de afhandeling van incidenten op de wegen van Rijkswaterstaat waar professionele dierenhulp gewenst is. Daar Rijkswaterstaat streeft naar een landelijk dekkend netwerk van dierenambulances waar zij een beroep op kan doen wil zij verkennen welke dierenambulances die niet via bovengenoemde organisaties zijn verbonden aan Rijkswaterstaat met enige regelmaat inzet plegen op de wegen van Rijkswaterstaat. U kunt dit kenbaar maken door gebruik te maken van het contactformulier.

Let op: uw gegevens worden in eerste instantie alleen gebruikt ter inventarisatie; het is nog niet mogelijk om direct een persoonlijk account te verkrijgen, wij vragen hiervoor uw begrip. Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om vertegenwoordiging vanuit de niet bij bovengenoemde organisaties aangesloten dierenambulances vorm te geven.

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation