en-USnl-NL
Sunday, October 24, 2021

Op weg naar uniformiteit en eenduidigheid

Dinsdag 9 juli werd door de werkgroep REVI een sessie georganiseerd om opleiders en trainers mee te nemen in toepassing van de nieuwste versie van de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (REVI).

Voor het eerst in 15 jaar werden opleiders en trainers met de werkgroep REVI samengebracht om de inhoud van de richtlijn te doorleven. Voorzitter van de REVI werkgroep Nicolaas Kerkmeijer: “Ik ben erg blij dat we de stap zetten om de mensen die onze Richtlijn onderwijzen uit te nodigen voor een gezamenlijke sessie. Deze mensen verspreiden al jarenlang het gedachtengoed van de richtlijn. En met succes! Sinds de invoering van de REVI hebben we bij de beveiliging van incidenten geen dodelijke slachtoffers onder hulpverleners. Opleiders en trainers leggen de basis, zij zorgen er voor dat de hulpverleners weten hoe zij veilig en uniform moeten handelen bij de beveiliging van verkeersincidenten.”

Aan de hand van persoonlijke verhalen van IM-hulpverleners werden de opleiders en trainers meegenomen in de belangrijkste wijzigingen in de REVI 2019. Daarbij werd stilgestaan bij het maken van een risico inschatting, het bepalen van de gevaarzetting en het beoordelen van de impact van de veiligheidsmaatregel. Elementen die in de REVI 2019 een prominentere plek hebben gekregen bij het bepalen van de juiste veiligheidsmaatregel op de vluchtstrook.

Nicolaas: “Met deze sessie hebben we een eerste stap gezet om opleiders, trainers en de werkgroep REVI dichter bij elkaar te brengen. Een stap die wat mij betreft zeker vervolg krijgt.”

De e-learning REVI is inmiddels aangepast naar de REVI versie 2019. De officiële examens volgen per 1 september.

 

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation