en-USnl-NL
Sunday, October 24, 2021

Update Rood/Blauwe boekje: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen IM

Eind jaren negentig is gestart met het reguliere Incident Management (IM) op het  Nederlandse hoofdwegennet.

Voor een goede samenwerking is het van belang dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Daarnaast moet het duidelijk zijn wie welke informatie nodig heeft om zijn of haar taken goed uit te kunnen voeren, en waar die informatie te verkrijgen is. Hiertoe is het rood-blauwe boekje gepubliceerd. Dit boekje geeft inzicht in de taken, bevoegdheden en  verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken diensten. Zowel de rol van de medewerkers in de meldkamers/centrales als van de medewerkers op de weg komen aan bod. Daarnaast behandelt het de informatievoorziening en informatie uitwisseling tussen diensten gedurende de afhandeling van een incident.

Het doel van het boekje is deze inzichten te geven, zodat de diensten hun  werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en de onderlinge samenwerking zo efficiënt mogelijk zal verlopen. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat incidenten zo snel en veilig mogelijk kunnen worden afgehandeld.

De vorige versie van het rood-blauwe boekje, waarin de taken van alle bij IM betrokken hulpdiensten worden besproken, komt uit 2004. De herziene en geactualiseerde versie kunt u hier downloaden:

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation