en-USnl-NL
Tuesday, October 20, 2020

IM bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen

De afhandeling van incidenten met gevaarlijke stoffen vergt specifieke kennis. Daarom is er voor deze afhandeling een eigen (concept)richtlijn opgesteld.

De richtlijn IM GS bestaat momenteel uit onder meer een portfolie van instructies, leidraden, richtlijnen, kengetallen voor de multidisciplinaire besluitvorming en bestuurlijk vastgestelde incidentbestrijdingsplannen.

Input van alle partners

Onderdelen van de richtlijn zijn opgesteld door verschillende voor de incidentenbestrijding verantwoordelijke disciplines. Bijvoorbeeld door de brandweer, de politie, geneeskundige hulpverleningsdiensten en milieudiensten van gemeentelijk of regionale overheden, Rijkswaterstaat en overige wegbeheerders en hun partners. Het streven is om meer lijn aan te brengen in de richtlijn. Dit moet resulteren in de publicatie ‘Incident management bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen’. Momenteel wordt de laatste hand aan deze publicatie gelegd en naar verwachting gepubliceerd in de zomer van 2011.

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Projecten   |   Partners   |   Weggebruikers   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation