en-USnl-NL
Tuesday, October 20, 2020

Investeren in IM-kennis bij (beginnende) weggebruikers

Ambitie van het project ‘IM-kennis bij (beginnende) weggebruikers’ is om meer kennis over incident management bij te brengen bij (beginnende) weggebruikers. Van weggebruikers wordt namelijk steeds meer verwacht dat ze zelfredzaam zijn als ze betrokken zijn bij een incident of pechgeval of daarvan getuige zijn.

ls weggebruikers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van welke rol ze moeten spelen bij incidenten, dan kunnen ze een vertragende factor vormen bij de afhandeling van incidenten. Bijvoorbeeld als een weggebruiker een teken van de weginspecteur niet op volgt en op de vluchtstrook blijft staan. Daarnaast kunnen weggebruikers ook files veroorzaken omdat ze niet op de hoogte zijn van het feit dat van hen wordt verwacht dat ze bij blikschade naar een veilige plaats gaan.

Concrete acties

Het is dus belangrijk om weggebruikers goed te informeren en te instrueren over wat ze zelf kunnen doen als ze betrokken raken bij een incident. Er zijn al verschillende trajecten gestart waaronder:

  • er is een brochure met tips voor weggebruikers ontwikkeld;
  • met de branche rijschoolhouders is overeengekomen dat les- en leerstof voor de rijschoolhouders in de eigen kwalificatiestructuur komt. Rijschoolhouders worden zo regelmatig op IM-kennis getoetst;
  • de ontwikkeling van leerdoelen en les- en leerstof IM staat gepland tussen juli en september 2011. De toetsvragen voor de rijexamens komen onder andere uit de les- en leerstof met als basis de brochure ‘Tips voor de weggebruiker’ en kunnen bij het CBR worden aangeleverd voor toetsing. Geplande oplevering toetsvragen: november 2011;
  • er zijn plannen met de RDW om de brochure ‘Tips voor de weggebruiker’ ook via de APK-melding mee te versturen richting de weggebruiker;
  • inmiddels hebben meer dan 1800 rijschoolhouders zich aangemeld voor een instructiebijeenkomst. De eerste 100 instructiebijeenkomsten staan gepland in de periode september - december 2011.

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Projecten   |   Partners   |   Weggebruikers   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation