en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

Versnellen sporenonderzoek met 3Dias

Alle IM-ketenpartners zijn qua procedures op elkaar ingespeeld. De grootste gemeenschappelijke vijand van alle partners op de plaats van het incident is; de tijd die nodig is om de doorstroming weer op een normaal peil te krijgen.

Koploper bij het ‘nemen van tijd’ is het technisch onderzoek ter plaatse door de politie. Dit onderzoek wordt veelal verricht door de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie. Een medewerker van de VOA houdt zich bezig met het waarnemen van sporen, het interpreteren daarvan en niet onbelangrijk het vastleggen ervan. Voorbeelden van sporen zijn sporen op en naast de weg, sporen op, aan en in de betrokken voertuigen, en sporen bij de direct betrokkenen. Een nauwgezette klus die slechts één kans krijgt om het grondig en goed te doen.

Pakket 21 – Beter Benutten – Versneld Opsporen

Het project ‘Versneld opsporen’ geeft een indicatie voor het ‘inkorten van de tijd’ die noodzakelijk is voor het technisch onderzoek ter plaatse. Niet zozeer ten aanzien van het waarnemen en interpreteren van sporen, maar wel met betrekking tot het registreren van de sporen.

Met behulp van 3-D fotogrammetrie worden de sporen vastgelegd op zo’n wijze dat het systeem ter plaatse al kan constateren of alle afzonderlijke beelden voldoende op elkaar aansluiten en tot een compleet overzicht leiden op en rond het ongeval. De methodiek van 3-D fotogrammetrie helpt dus bij het reduceren van omissies bij een nauwgezette klus die slechts één kans krijgt. Want als het systeem ter plaatse aangeeft dat de afzonderlijke beelden voldoende op elkaar aansluiten, dan bestaat de mogelijkheid om op het bureau ook het sporenbeeld van het ongeval te bekijken. Het sporenbeeld is dusdanig reproduceerbaar dat ook achteraf de politie sporen kan inmeten.

Eerste test in de zomer

Binnen het project ‘Versneld opsporen’ is alle energie gericht op de onderliggende rekenmethodiek om daadwerkelijk de afzonderlijke beelden op basis van overeenkomstige punten herleidbaar te maken. Planning is kort na de zomer deze rekenmethodiek te integreren in een prototype van de camera en in de bijbehorende applicatie. Na een eerste test wordt de camera binnen de politie uitgezet voor de echte praktijktest. De praktijk moet dan uitwijzen of de techniek van 3D-fotogrammetrie kan bijdragen aan het gehele sporenonderzoek met betrekking tot ongevallen.

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation