en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

Betere informatievoorziening naar weggebruikers bij incidentfiles

In 2010 zijn diverse interne procedures en werkwijzen doorgelicht om de informatievoorziening richting weggebruikers bij ‘incidentfiles’ te optimaliseren. Hierbij is gekeken naar de informatie die Rijkswaterstaat direct verstrekt na een incident via ‘wegkantgebonden-systemen’ en via -sinds kort- social media. Maar je kunt ook denken aan file-informatie die Rijkswaterstaat biedt aan de serviceproviders.

De doorlichting bestond uit drie sporen. In het kader van spoor 1 is vooral gekeken naar de werkwijze van weginspecteurs op en langs de weg en vooral naar wat ze wanneer communiceren aan de verkeerscentrales. Spoor 2 bestond uit de informatieverwerking binnen de verkeerscentrales die leidt tot bijvoorbeeld informatie aan de serviceproviders. Tot slot bestond spoor 3 uit ‘implementatie online woordvoering RWS bij grotere incidenten’.

In december 2010 is de doorlichting afgerond en zijn diverse verbeteringsvoorstellen geformuleerd. Hierbij gaat het onder andere om 1) het intensiever gebruik van auto-DRIP’s en tekstkarren 2) een meer actuele berichtgeving van het Verkeerscentrum Nederland aan de serviceproviders en 3) het onderzoeken van een intensievere inzet van social media richting weggebruikers. In april 2011 is Rijkswaterstaat samen met het wegendistrict Amsterdam een pilot gestart om de aanbevelingen in praktijk te brengen. De resultaten worden in het najaar geëvalueerd. Bij positieve uitkomsten wordt aan LVM (Rijkswaterstaat) een voorstel voorgelegd voor een landelijke uitrol in 2012.

Spoor 3

Sinds november 2010 informeert Rijkswaterstaat, bij incidenten die tot grote vertragingen kunnen leiden, online weggebruikers over de aard van het incident en de verwachte fileduur. In het kader van dit traject zijn onder meer afspraken gemaakt tussen het Verkeerscentrum Nederland en de Landelijke Informatielijn. Tot nu toe wordt vooral gebruik gemaakt van Twitter. Rijkswaterstaat heeft via de Twitter-accounts @vanAnaarBeter en @Rijkswaterstaat al 9.000 volgers.

Uit het gehouden gebruikersonderzoek in maart – april 2011 onder ruim 240 volgers blijkt dat weggebruikers vooral geïnteresseerd zijn in informatie over (het uitlopen van) wegwerkzaamheden, stremmingen en incidenten. Over de juistheid, de snelheid en de volledigheid van de informatie zijn de meeste volgers tevreden.

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation