en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

Weginspecteur op de motor

Een paar jaar geleden bleek dat weginspecteurs van Rijkswaterstaat, op weg naar een incident, zich regelmatig vastreden in files. Dit kwam de (snelheid van een) afhandeling van incident niet ten goede. In 2007 is Rijkswaterstaat gestart met een proef om weginspecteurs in plaats van in hun gele wagens, ook op de motor te laten afreizen naar een incident. En met groot succes.

Door een snellere aanrijtijd leverden ze een positieve bijdrage aan incident management in het algemeen en de afhandeling van een incident in het bijzonder. De WegInSpecteur op de motor, ook wel WISodm, werd dan ook als project opgenomen in Verbetermaatregelenpakket 21 IM.

Project WISodm

Het project WISodm zorgt ervoor dat er uiteindelijk weginspecteurs op de motor komen op plaatsen waar dat noodzakelijk is ter versterking en verbetering van incident management op het Nederlandse hoofdwegennet.

Het recent afgeronde implementatieplan voor WISodm gaat voor de zomer het besluitvormingstraject van Rijkswaterstaat in. Naar verwachting neemt het bestuur van Rijkswaterstaat in september 2011 een definitief besluit over het implementatieplan. Bij goedkeuring start het project daarna direct met stap 1 ‘start aanbestedingen voor de opleidingen, kleding en motorfietsen’ van het implementatietraject.

Totstandkoming implementatieplan

Het implementatieplan is het resultaat van een serie boeiende en vruchtbare ontmoetingen binnen het implementatieteam. Dit team bestond uit de teamleiders van de verkeerscentrales en de teamleiders Operationeel Beheer en Verkeer van Rijkswaterstaat. Om te komen tot het implementatieplan heeft het team eerst nagedacht hoe een landelijke implementatie van WISodm vorm zou kunnen krijgen. Vervolgens hebben ze concrete kaders en richtlijnen benoemd voor een uniforme uitrol voor WISodm en opgenomen in het plan. Het implementatieplan is daarbij geen ‘voorgeschreven wet’. Op essentiële punten worden bindende adviezen gegeven. Op andere punten bestaat ruimte voor situationele invulling. Denk bijvoorbeeld aan ‘rijden op een traject’ of bij regiobrede inzet.

Kennis en ervaring delen

Goed om te vermelden is dat het implementatieteam ook dankbaar gebruik heeft gemaakt van de ervaringen van de 10 weginspecteur op de motor die Rijkswaterstaat al ingezet. Daarnaast zijn ook de andere IM-partners aangehaakt die al jarenlang hun dienstverlening op motoren uitvoeren zoals het KLPD, de Ambulancedienst (RAVU) en de ANWB.

Tot slot heeft het projectteam ook gespard met verschillende interne vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat zoals DVS, AGHOV en DUO-Droog. Kortom; de hele Rijkswaterstaat-organisatie was aangehaakt bij dit project tot nu toe. Het project WIS op de motor vormt een onderdeel van de maatregel Bereikbaarheid Incidentlocaties van Pakket 21.

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation