English (United States) nl-NL
zaterdag 23 januari 2021

IM Event 2020 gaat online! - Inschrijving geopend

IM Event 2020 gaat online

Vanwege het coronavirus hebben we besloten het IM Event 2020 om te zetten naar een live talkshow, die je online bijwoont. Dit jaar dus geen parkeerplaats vol IM-voertuigen en geen fysieke samenkomst met alle IM-collega's, maar we zullen je wel online gaan verrassen! 
 
Je bent van harte uitgenodigd digitaal deel te nemen aan Studio IM!
 
Gewoon te bekijken vanuit kantoor, vanaf je keukentafel of op een veilige locatie onderweg.
 
 
Datum: Woensdag 30 september 2020
Tijd: 11.00 - 11.45 uur
 
Studio IM: Actualiteit, Omdenken en meer!
In 45 minuten geven we je een live update vanuit Studio IM. Tafelgasten uit verschillende disciplines schuiven bij de host aan om het te hebben over onderwerpen die juist nu spelen in ons werk:
 
- IM in de afgelopen corona-periode, hoe ging het en wat hebben we geleerd?
- 'Omdenken in IM denken', we benaderen een case vanuit een ander perspectief
- En meer...
 
Door middel van verschillende polls en een live chat zorgen we voor interactie tussen jou achter je beeldscherm en de gasten in de studio. Zo zorg jij voor input in het programma en krijg je antwoord op al je vragen. 
 
Schrijf je opnieuw in!
Wil je digitaal deelnemen op 30 september? Schrijf je dan opnieuw in via onderstaande button.
 
Graag sturen we je een IM-pakketje toe per post. Daarom vragen we in het formulier om je adresgegevens. 
 
 
 
Uiterlijk één dag voorafgaand aan de talkshow ontvang je een link naar de show en enkele tips en instructies. De uitzending is op een later moment ook terug te kijken.
 
Voor vragen kun je ons bereiken via imevent@congresbureau.nl.
 
Kijk live mee op 30 september vanuit Studio IM!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie: gebruik ons contactformulier

Toekennen van rood kruis zonder botsabsorber: veiligheid voorop

De laatste tijd is er onrust over het al dan niet toekennen van een rood kruis zonder botsabsorber op de naastgelegen rijstrook, bij pechhulpverlening of pechverplaatsing korter dan 15 minuten. De REVI-werkgroep wil met dit bericht alle betrokkenen duidelijkheid geven over hoe te handelen in deze situaties.

Achtergrond

Sinds een aantal maanden hebben er weer REVI-opleidingen plaatsgevonden. Nu hierdoor de richtlijn meer wordt gevolgd, blijkt de afgelopen jaren in de praktijk vaak anders te zijn gehandeld dan de richtlijn voorschrijft. Of blijkt de richtlijn anders te zijn geïnterpreteerd. Dit gat tussen het handelingsperspectief vanuit de richtlijn en de in de praktijk gegroeide werkwijze veroorzaakt momenteel onrust. De onrust lijkt zich vooral te richten op het aanvragen en vervolgens bediscussiëren van het plaatsen van rode kruizen tijdens pechverplaatsingen binnen 15 minuten. Dit leidt tot discussies en soms ook tot een gevoel van onveiligheid. Tegelijkertijd willen we het risico op versterkte rood-kruis-negatie door onnodige inzet voorkomen.

 

Hoe lossen we dit op?

Belangrijkste conclusie van de REVI-werkgroep: de REVI geeft genoeg richting én ruimte voor veilig handelen bij een incident. De richtlijn zal dus niet worden aangepast. In plaats daarvan doet de REVI-werkgroep een beroep op de professionaliteit van alle betrokkenen. Concreet betekent dit:

Voor alle betrokkenen

 • Dat zij zich in iedere situatie afvragen:

  • Of een incident volgens de REVI is beveiligd.

  • Wat de impact van een aangevraagde aanvullende maatregel is.

  • Of de impact opweegt tegen risico’s.

  • Of automobilisten de logica achter de genomen maatregel snappen (begrip en acceptatie).

 • Dat zij op basis van hun eigen professionaliteit met elkaar in gesprek gaan en zo nodig achteraf de situatie met elkaar evalueren.

Voor alle IM-hulpverleners (inclusief weginspecteurs) die een rood kruis aanvragen

 • Vraag je vóór het aanvragen van een rood kruis af, of een snelheidsverlaging een net zo veilig alternatief is.

 • Neem de wegverkeersleider bij jouw aanvraag mee in de situatie buiten en jouw inschatting van de gevaarzetting.

 • Motiveer jouw aanvraag door bij het aanvragen concreet te benoemen waarom je het aanvraagt. Bijvoorbeeld ‘Ik zie dat het voertuig te dicht op de kantstreep staat’.

Voor wegverkeersleiders

 • Als de aanvrager van de maatregel jou niet vanzelf informeert, bevraag hem dan actief over de situatie, gevaarzetting en motivatie van de aanvraag.

 • Honoreer een rood kruis zonder bots ALTIJD:

  • Als er sprake is van uitzonderlijke gevallen zoals genoemd in de REVI.

  • Wanneer een snelheidsverlaging onvoldoende veiligheid biedt.

  • Als de gevaarzetting daarom vraagt.

 • Plaats omwille van veiligheid bij twijfel ALTIJD een rood kruis (zonder bots) en evalueer desnoods achteraf via daarvoor bestemde kanalen, zoals bijvoorbeeld het regionaal IM-platform.

Zo zorgen we samen voor een veilige werkplek!

Voor meer informatie: gebruik ons contactformulier

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation