English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Hoe is IM georganiseerd?

Incident Management staat synoniem voor veiligheid en samenwerking en is ondertussen uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen meerdere publieke en private partijen. Het Programmabureau Incident Management (Rijkswaterstaat) acteert hierin als constante en verbindende schakel tussen alle ketenpartners en als aanjager rondom alle lopende en nieuwe IM-initiatieven in Nederland.

IM-ketenpartners

De IM-ketenpartners vormen de politie, brandweer, ambulancezorg (GHOR), wegbeheerders (vooral Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten en in mindere mate waterschappen en particulieren van eigen wegen), het OM, bergers, verzekeringsdeskundigen (berging) en de pechhulpverleners. Tegelijk wordt er ook nauw samengewerkt met alarmcentrales, de transportsector (TLN, EVO, KNV), verzekeraars in het algemeen en verzekeringsdeskundigen (STI).

Meer weten?

Wilt u meer lezen over hoe IM georganiseerd is in Nederland, wie welke rol heeft bij IM, wat het IM-proces inhoudt en de rol van veiligheid en communicatie bij (de uitvoering van) IM. Klik dan op de onderstaande links.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation