English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

IM ondenkbaar zonder communicatie

Communicatie speelt een cruciale rol bij de toepassing van Incident Management op het wegennet. De communicatie moet er voor zorgen dat de hulpverleners goed geïnformeerd zijn over de kenmerken van het ongeval waar hun inzet wordt gevraagd. Het is ook belangrijk dat hulpverleners onderling communiceren, zowel voorafgaand aan de hulpverlening (bijvoorbeeld over de manier waarop men werkt) als tijdens het hulpverleningsproces. In beide gevallen speelt de communicatie een belangrijke rol in de afstemming van werkprocessen, intern en extern.

Maar het is ook belangrijk dat vanuit het hulpverleningsproces wordt gecommuniceerd met de samenleving. Men kan daarbij denken aan de weggebruikers die waardevolle informatie kunnen verstrekken over het ongeval, die hinder ondervinden van het ongeval en die ook zelf betrokken kunnen zijn bij een ongeval. Daarnaast dienen de IM-ketenpartners de maatschappij, beleidsmakers en politici voortdurend te overtuigen van het belang en toegevoegde waarde van Incident Management voor de samenleving door proactief te communiceren.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation