English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Foto: Noor van Mierlo

Eigen veiligheid eerst

De zorg voor veiligheid bij Incident Management lijkt in schril contrast te staan met het zo snel mogelijk vrijmaken van de weg voor het verkeer nadat een incident heeft plaatsgevonden. Echter, in toenemende mate zijn hulpverleners betrokken bij ernstige vervolgincidenten op de weg. Hulpverleners vergeten in hun drang tot direct handelen dat er een gevaar kan zijn met betrekking tot hun eigen veiligheid. Er zijn voorvallen bekend waarbij hulpverleners zelf slachtoffer werden.

In de opleiding van hulpverleners wordt dan ook aandacht besteed aan zaken als de risico’s van werken op of langs de weg, het gevaar van langskomend of achteroprijdend wegverkeer, mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen of explosiegevaar en onvoorspelbaar en/of agressief gedrag van weggebruikers.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation