English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Rollen binnen IM

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen IM is gebaseerd op het uitgangspunt dat alle IM-ketenpartners vanuit hun eigen taken en bevoegdheden opereren.

Onderaan ziet u de IM-ketenpartners staan. Klik op een IM-ketenpartner en lees meer over de taken en verantwoordelijkheden (voor het operationele onderdeel) van de IM-ketenpartner.

Wegbeheerders
Weginspecteurs
Wegverkeersleiders
Hulpverleningsdiensten
Meldkamers
Politie
Ambulance (GHOR)
Brandweer
IM-Bergers
Personenautobergers
Vrachtautobergers
Overige partijen (ANWB, STI)

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation