English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

De partners van Incident Management

‘We zijn zo sterk als de zwakste schakel’. Alle schakels in de IM-keten moet voldoende geïnformeerd, uitgerust, opgeleid en getraind zijn. Op deze pagina vinden IM-betrokkenen specifieke informatie voor hen.

IM-ketenpartners

De IM-ketenpartners vormen de politie, brandweer, ambulancezorg (GHOR), wegbeheerders (voornamelijk Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten en in mindere mate waterschappen en particulieren van eigen wegen), het OM, bergers, verzekeringsdeskundigen (berging) en de pechhulpverleners.

Tegelijk wordt er ook nauw samengewerkt met alarmcentrales, de transportsector (TLN, EVO, KNV), verzekeraars en verzekeringsdeskundigen (STI).

IM voor mij

Alarmcentrales

Ambulancezorg (GHOR)

ANWB

Bergers

Beroepsverkeersregelaars

Brandweer

Gemeenten

(Pech)Hulpverleners (alle partners)

Meldkamers

Nederlandse Vereniging voor Bergingsspecialisten (VBS)

Officieren van dienst (alle partners)

OM

Politie

Platform Transportveiligheid

Provincies

Rijschoolhouders

Transportsector (TLN, EVO, KNV)

Veiligheidsregio's

Verzekeraars (VVV)

Verzekeringsdeskundigen

Wegbeheerders

Weginspecteurs (Rijkswaterstaat)

Wegverkeersleiders

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation