English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Ambitie IM 2016-2022


In 2008 zijn er in het IM Beraad gezamenlijke ‘SMART’ ambities vastgesteld voor de toepassing van Incident Management maatregelen op het Nederlandse wegennet in de periode 2008 – 2015. Nu, aan het begin van 2016, is er de wens om terug te kijken naar de ontwikkelingen op IM-gebied in de afgelopen jaren en te inventariseren hoe het nu staat met de destijds geformuleerde ambities.


Daarnaast wordt berekend hoeveel maatschappelijke kosten als gevolg van files door incidenten en ongevallen de afgelopen jaren zijn gemaakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar regio, periode van de dag, type incident en type weg. Daaropvolgend wordt bepaald hoeveel maatschappelijke kosten worden bespaard als gevolg van toepassing van IM. Meer specifiek: hoe beïnvloed de duur van een incident de maatschappelijke kosten hiervan? Maatschappelijke kosten zijn bijvoorbeeld files als gevolg van ongevallen en incidenten, secundaire ongevallen en onbetrouwbare reistijden.


Het resultaat van de terugblik zal de onderlegger zijn voor het proces om te komen tot een door alle ketenpartners gedragen nieuwe ambitie en doelstellingen rondom toepassing van IM in de periode 2016-2022. Een belangrijke informatiebron voor het terug- en vooruitkijken en het formuleren van de ambities, betreffen interviews met vertegenwoordigers van alle bij IM betrokken ketenpartners. De nieuwe ambities zullen worden geagendeerd in het Landelijk Platform IM eind mei en in het IM Beraad begin juni.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation