English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Gevoerde IM-beleid

Het gevoerde beleid voor Incident Management bouwt verder op het vigerende beleid. Het vigerend beleid vormt onder meer het ondernemingsplan van Rijkswaterstaat, de nota mobiliteit, de visie verkeersmanagement, de beheerdersvisie van Rijkswaterstaat, het regeerakkoord, de structuurvisie infrastructuur en ruimte, het beleidskader benutten en het file bestrijdingspakket.

Beleidsregels

IM kent diverse formele beleidsregels die door de minister zijn ondertekend en zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation