English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Landelijke personenautoregeling (LPR)

De LPR richt zich op de inzet van een berger bij kleinschalige incidenten met personenauto’s. De kern van deze maatregel is dat de politiemeldkamer / regionale verkeerscentrale bij een incidentmelding direct, zonder dat politiesurveillanten / weginspecteurs ter plaatse zijn geweest, het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) waarschuwt. Het LCM schakelt vervolgens zo snel mogelijk een gecontracteerde berger in voor de eerste berging.

Onderzoek heeft aangetoond dat hierdoor de totale afhandelingtijd van een incident met gemiddeld 15 minuten wordt verkort. Deze maatregel is bijzonder effectief gezien het grote aantal van zulk soort incidenten dat landelijk plaatsvindt.

Landelijke vrachtautoregeling (LVR)

De LVR betreft de inzet van een vrachtautoberger bij vrachtwagenincidenten. De kern van deze maatregel is dat de meldkamer van de politie / regionale verkeerscentrale bij een incidentmelding direct, zonder dat politiesurveillanten / weginspecteurs ter plaatse zijn geweest, het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) waarschuwt. Het CMV schakelt op haar beurt zo snel mogelijk een door Rijkswaterstaat gecontracteerde vrachtautoberger in voor de eerste berging.

Door directe toewijzing van een gecontracteerde vrachtautoberger wordt de afhandelingtijd van een incident aanzienlijk verkort. Tegelijk wordt voorkomen dat een eigenaar of vervoerder een eigen berger inschakelt, die soms van ver moet komen en niet beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel en het juiste materieel.

Landelijke wegsleepregeling (LWR)

Achtergelaten voertuigen, binnen de zogenaamde obstakelvrije zone die verkeersgevaarlijk staan, kunnen in opdracht van Rijkswaterstaat of de politie worden weggesleept.

De kosten van de berging worden in beginsel door de berger op de eigenaar/houder van het betreffende (trekkend) voertuig verhaald. Indien er een gemeentelijke wegsleepregeling van kracht is, gaat deze in principe boven de IM- wegsleepregeling van Rijkswaterstaat. Voor meer informatie over deze regeling klik hier.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation