English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Bijdrage van IM

De nut en noodzaak van Incident Management is erkend en IM is opgenomen in het huidige kabinetsbeleid als onderdeel van de Nota Mobiliteit. Evaluaties van onder meer Berenschot, TNO en Rijkswaterstaat hebben aangetoond dat de toepassing van IM de duur van incidentafhandelingen aanmerkelijk verkort en de kwaliteit van incidentafhandeling sterk verbetert. De inzet van IM levert de maatschappij zo’n 150 tot 200 miljoen euro per jaar op en tevreden weggebruikers door minder (lange) onverwachte files.    

1 op 4

Incident Management is een relatief goedkope maatregel om de filevorming na een incident, het ‘fileleed’ van weggebruikers en de bijkomende schade voor onze economie te beperken. Bovendien heeft Incident Management een hoog rendement. Hoe sneller de hulpdiensten ter plaatse zijn, hoe sneller een incident afgehandeld kan worden, hoe minder lang de ‘incidentfile’ duurt. Geraamd wordt dat iedere geïnvesteerde euro in Incident Management circa 4 euro besparing oplevert op de maatschappelijke filekosten.

Vliegwielfunctie

Door de jarenlange samenwerking rondom IM zijn er hechte netwerken ontstaan, die ook de samenwerking tussen de betrokken organisaties op aangrenzende gebieden en op verschillende niveaus ten goede komt. Incident Management is oorspronkelijk voor het hoofdwegennet bedoeld, maar verspreidt zich nu ook naar provinciale en gemeentelijke wegen (het onderliggende wegennet).

Kweekvijver

Tegelijk vormt IM een kweekvijver voor nieuwe maatregelen op het gebied van (operationele) verkeersmanagement zoals een aanpassing in een wegontwerp. Maar ook op het gebied van beleid zoals het stellen van bepaalde eisen aan voertuigen (omtrent de staat van voertuigen), ten aanzien van weggebruikers (aanpassingen in de rijopleiding) of het gebruik van de weg (op het gebied van bijvoorbeeld verkeersgedrag of snelheid).

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation