English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Werkwijze voor IM

De basis waar Incident Management vanuit werkt vormen landelijke regelingen, (vigerend) beleid, beleidsregels maar ook verschillende richtlijnen, procedures, protocollen en werkprocessenboeken en handboeken.

Richtlijnen

 

Medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen meer richtlijnen vinden op de VKA-site (intranet Rijkswaterstaat). Indien u vragen heeft over één van de richtlijnen (zoals bijv. de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten), maar ook over procedures, protocollen en processen neem dan contact op middels het contactformulier.

Procedures en protocollen

 

Medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen meer protocollen vinden op de VKA-site (intranet Rijkswaterstaat).

Werkprocessenboeken en handboeken 

 

Brieven en informatiemateriaal 

 

 

  • Instructie DVD ‘Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten, met de beide onderdelen éénzijdig ~ en tweezijdig aanrijdgevaar (op te vragen via ons contactformulier)
  • De schouwkaart

 

Reglementen

ARVODI

Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI). Lees verder

Klachtenreglement

Wilt u meer weten over het Klachtenreglement Incident Management Vrachtauto’s?  Lees verder

 

Veiligheidsdagen

 

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation