en-USnl-NL
Wednesday, September 29, 2021

IM-proces

Het IM-proces kent vier fasen:

De bron van een incidentmelding is vaak zeer divers. Meestal wordt een incident door betrokkenen en/of medeweggebruikers (mobiel) gemeld bij de 112-centrale. Van één incident komen vaak meerdere meldingen binnen. Daarnaast kunnen incidenten ook op andere manieren worden ontdekt. Lees verder

In deze fase begeven de hulp(verlenings)diensten zich naar de incidentlocatie. In contact met de meldkamer, de regionale verkeerscentrale en/of collegae ter plaatse wordt het beeld van het incident en de incidentlocatie aangevuld en/of genuanceerd (beeldvorming). Lees verder

De actiefase start bij aankomst op de incidentlocatie, wanneer men nog in de auto zit. Lees verder

In de normalisatiefase wordt:

Lees verder

  1. Detectie & meldingsfase.
  2. Aanrijdfase.
  3. Actiefase.
  4. Normalisatiefase.
  • de GRIP-opschaling afgeschaald door de hulpverleningsdiensten;
  • alle genomen maatregelen ten behoeve van de incidentafhandeling opgeheven.
Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation