en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

Detectie & meldingsfase

De bron van een incidentmelding is vaak zeer divers. Meestal wordt een incident door betrokkenen en/of medeweggebruikers (mobiel) gemeld bij de 112-centrale. Van één incident komen vaak meerdere meldingen binnen. Daarnaast kunnen incidenten ook ontdekt worden door zogeheten IM-detectiesystemen en eigen waarnemingen door patrouillerende hulp(verlenings)diensten zoals politiesurveillanten, de weginspecteur of de ANWB.

Aangezien de wegbeheerder steeds vaker als eerste een incident ‘ontdekt’ is het IM-proces hierop aangepast. De wegbeheerder mag nu zelf ook direct het Landelijk Centraal Meldpunt of Centraal Meldpunt Vrachtautoberging inschakelen. Wel dient hij tegelijk de politie te informeren over het incident en het in gang gezette LCM-/CMV-proces. Ook de berger en de pechhulpverleners mogen, wanneer zij een incident aantreffen, rechtstreeks een LCM-/CMV-melding doen en tegelijk de politie informeren.

Het IM-meldingsproces in beeld

Ontvangende meldkamer

De meldkamercentralist verifieert de incidentmelding en vraagt bij de melder (bestuurder, inzittende(n) of passant) na met welke hulpverleningsdienst (politie, brandweer of ambulance) men wil worden doorverbonden. 112-meldingen met een mobiele telefoon komen terecht bij de landelijke 112-centrale in Driebergen en 112-meldingen met een vaste telefoon komen terecht bij een regionale meldkamer.

Uitvoerende meldkamer

De meldkamercentralist van de ‘intake’ wijst de benodigde hulpverleningsdiensten toe, afhankelijk van de omstandigheden en de aard van het incident. Tegelijk worden de regionale verkeerscentrale en het LCM of CMV per telefoon geïnformeerd.

Regionale Verkeerscentrale (RVC)

De RVC stuurt een weginspecteur aan en plaatst - indien noodzakelijk en mogelijk - verkeersmaatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en/of de -doorstroming in de vorm van een snelheidsbeperking en/of afkruisen van rijstro(o)k(en).

LCM-/CMV-centrale

De LCM-/CMV-centrale schakelt op basis van contractuele afspraken personenautoberger(s) of vrachtautoberger(s) in. In het geval van een incident waarbij een vrachtauto betrokken is, wordt afhankelijk van aard en omvang tevens de Salvage Transport Incidenten (STI) geïnformeerd.

Het is de taak van elke hulp(verlenings)dienst om bij incidentmeldingen de juiste informatie uit te vragen of beschikbaar te stellen aan de andere IM-ketenpartners. In het ‘rood-blauwe-boekje’ staat per IM-ketenpartner een beschrijving van de noodzakelijke informatie.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation