en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De GHOR

De afkorting GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De ambulancedienst is het operationeel uitvoerend orgaan van deze organisatie. De taken en werkprocessen van de GHOR zitten besloten in het crisisbeheersingsproces “geneeskundige hulpverlening”.

Het IM-gerelateerde werkproces van de GHOR is:

  • Spoedeisende Medische Hulp (SMH)

Dit werkproces heeft raakvlakken met de werkprocessen van de brandweer. Binnen het IM-proces worden via “overleg en afstemming” afspraken gemaakt over de uitvoering van de taken.

Wie heeft de leiding?

De verpleegkundige van de ambulance die het eerst ter plaatse is, heeft de leiding over de medische hulpverlening. Op verzoek van de ambulancehulpverlener kan een Mobiel Medisch Team (MMT) worden ingezet. Deze inzet gebeurt regelmatig met behulp van een traumahelikopter. Deze helikopter heeft een landingsplaats nodig. Hiervoor wordt minimaal één van de rijbanen van een autosnelweg volledig afgesloten. Op een niet-autosnelweg wordt de hele weg afgesloten. De piloot bepaalt altijd de landingsplaats.

De taken van de medische hulpverlening tijdens het IM-proces zijn:

  • zorgen voor een veilige werkplek;
  • situatie inschatten;
  • aantal benodigde ambulances inschatten;
  • via de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) zo nodig meer medische hulpverlening inschakelen;
  • samen met de brandweer slachtoffers bevrijden;
  • medische hulp verlenen en slachtoffers vervoeren naar het ziekenhuis.

De medische hulpverlening speelt alleen een rol bij de beveiliging van de incidentlocatie als de hulpverlening als eerste ter plaatse is. Eigen veiligheid en veiligheid van de incidentlocatie (hulpverleners en slachtoffers) staat voorop.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation