en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De brandweer

De brandweer wordt opgeroepen bij een incident als er sprake is van ernstige verwonding, beknelling, zijdelingse aanrijding, gekanteld voertuig, incident met gevaarlijke stoffen, incident met brandgevaar en aanrijding waarbij de geschatte snelheid hoger is geweest dan 45 km/uur.

Taken

De taken en werkprocessen van de brandweer zitten besloten in het crisisbeheersingsproces “bron- en effectbestrijding”.

IM-gerelateerde werkprocessen van de brandweer zijn:

 • bestrijden van brand en emissie (uitstoot/vrijkomen) van gevaarlijke stoffen;
 • redden en technisch hulpverlenen;
 • ontsmetten van mens en dier;
 • ontsmetten van voertuigen en infrastructuur;
 • waarnemen en meten;
 • toegankelijk maken en opruimen.

Deze werkprocessen hebben raakvlakken met de werkprocessen van zowel de GHOR, de politie als de wegbeheerder. Binnen het IM-proces worden via “overleg en afstemming” afspraken gemaakt over de uitvoering van de taken. Op verzoek van de weginspecteur helpt de brandweer bij het bergen van wrakstukken en het vrijmaken van de weg. Net als de overige IM-ketenpartners is de brandweer mede verantwoordelijk voor de veiligheid.

De taken van de brandweer tijdens het IM-proces zijn:

 • zorgen dat de incidentlocatie veilig is (samen met wegbeheerder, politie en ambulance);
 • hulp verlenen aan slachtoffers, samen met ambulancepersoneel;
 • blussen;
 • maatregelen nemen bij het vrijkomen van schadelijke stoffen;
 • ondersteunen bij schoonmaak- en opruimwerkzaamheden.
Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation