en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De IM-bergers

De IM-bergers worden ingeschakeld om bij incidenten de weg zo snel mogelijk vrij te maken voor het verkeer.

De taken van de IM-berger tijdens het IM-proces zijn:

  • treffen van eerste veiligheidsmaatregelen conform de van toepassing zijnde Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten (REVI) bij één- of tweezijdig aanrijdgevaar;
  • nemen van schadebeperkende maatregelen;
  • rijbaan vrijmaken door voertuig en lading te bergen;
  • adviseren aan weginspecteur ten aanzien van het bergingsplan;
  • opvang bestuurder en regelen vervangend vervoer;
  • hulp bij invullen schadeformulier.

Binnen IM wordt onderscheid gemaakt tussen personenautobergers en vrachtautobergers.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation