en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De meldkamers

Er zijn drie typen meldkamers:

  • Monodisciplinaire meldkamer: Dit is een meldkamer van één hulp(verlenings)dienst.
  • Gecolokeerde meldkamer: In deze meldkamer zitten verschillende hulpverleningsdiensten bij elkaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van elkaars personeel. Elke dienst heeft zijn eigen centralist.
  • Geïntegreerde meldkamer: In deze meldkamer maken de hulpverleningsdiensten gebruik van elkaars techniek en personeel.

Taken en verantwoordelijkheden

De meldkamers hebben tijdens een incidentbestrijding in hoofdlijnen de volgende taken:

  • uitvragen van incidentgegevens;
  • aansturen eigen manschappen;
  • overleggen;
  • communiceren met de eigen meldkamer, eigen manschappen en de politiemeldkamer over de voortgang van de incidentbestrijding, genomen maatregelen en het effect daarvan;
  • vastleggen en evalueren.
Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation