en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De personenautoberger

Voor de uitvoering van personenautobergingen zijn door de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) ongeveer 90 bergers gecontracteerd. Voor een periode van drie jaar worden de bergingswerkzaamheden per rayon gegund aan een gecontracteerde berger. In totaal zijn er 200 rayons beschreven.

De gecontracteerde bergers dienen te voldoen aan strenge kwaliteitscriteria ten aanzien van:

  • de bedrijfsvoering;
  • het personeel;
  • in te zetten bergingsmiddelen;
  • bedrijfsvestiging.;

De inschakeling van de personenautobergers wordt verzorgd door het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM).

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation