en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De politie

De taken en werkprocessen van de politie zitten besloten in het crisisbeheersingsproces “rechtsorde en verkeer”.

IM-gerelateerde werkprocessen van de politie vormen:

  • afzetten;
  • opsporen en handhaven;
  • afhandelen verkeersongevallen.

Met name de werkprocessen “afzetten” en “afhandelen verkeersongevallen” hebben raakvlakken met de IM-werkprocessen van de wegbeheerder. Binnen het IM-proces worden via “overleg en afstemming” afspraken gemaakt over de uitvoering van de taken.

Taken tijdens IM

De taken en verantwoordelijkheden van de politie tijdens het IM-proces zijn:

  • mede zorgen voor de veiligheid van betrokkenen en overige weg-gebruikers;
  • zorg voor de justitiële afwikkeling van het ongeval;
  • mede zorgen voor de doorstroming van het verkeer;
  • zorg voor de openbare orde;
  • zorg voor het goed kunnen uitvoeren van werkzaamheden door andere hulpdiensten.
Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation