en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De wegverkeersleider regionale verkeerscentrale

De regionale verkeerscentrale is belast met het monitoren, sturen en geleiden van het verkeer in de regio van zijn beheersgebied.

Vanuit de centrale worden onder meer:

  • wegen afgezet;
  • spitsstroken opengesteld of gesloten;
  • omleidingen ingesteld;
  • weggebruikers geïnformeerd;
  • de weginspecteur operationeel aangestuurd.

Taken

De taken van de wegverkeersleider regionale verkeerscentrale zijn:

  • het sturen en begeleiden van de verkeersstromen;
  • het bedienen en bewaken van objecten;
  • het ondersteunen van de afhandeling van incidenten;
  • het ondersteunen en coördineren van werkzaamheden in de ochtend- en avondspits;
  • het verzorgen van de informatievoorziening aan de weggebruiker.

De wegverkeersleider voert zijn taken uit met behulp van een scala aan elektronische hulpmiddelen zoals verkeerssignalering, toeritdosering en Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP's en berm-DRIP's). Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld met de andere regionale verkeerscentrales, het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en de politie.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation