en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De vrachtautoberger

Voor de uitvoering van vrachtautobergingen zijn door de wegbeheerder ongeveer 50 bergers gecontracteerd. Voor een periode van drie jaar worden alle bergingswerkzaamheden in de beschreven rayons gegund aan de gecontracteerde berger.

De gecontracteerde bergers dienen te voldoen aan strenge kwaliteit- en certificeringeisen ten aanzien van:

  • bedrijfsvoering;
  • personeel;
  • in te zetten bergingsmiddelen;
  • bedrijfsvestiging.

De inschakeling van de vrachtautobergers wordt verzorgd door het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV).

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation