en-USnl-NL
Wednesday, September 29, 2021

Officier van Dienst

De Officier van Dienst (OvD) is degene die bij reguliere incidentbestrijding eindverantwoordelijk is. Elke hulpverleningsinstantie, bijvoorbeeld bij de brandweer, politie, GHOR of Rijkswaterstaat hebben hun eigen Officieren van Dienst ,namelijk de OvD-B, OvD-P, OvD-G en de OvD-RWS.

Bij monodisciplinair optreden geeft de Officier van Dienst leiding aan de eenheden van zijn eigen dienst betrokken bij de incidentbestrijding. Bij multidisciplinair optreden zal de OvD's van de brandweer de samenwerking coördineren.

Bij multidisciplinair optreden zijn er verschillende niveaus, de zogenoemde GRIP-niveaus. Bij GRIP 0, in de regel het Motorkapoverleg genoemd, werken de hulpverleningsinstanties op routinebasis. Bij opschaling naar GRIP 1 en hoger, zal de OvD naast het aansturen van zijn eigen eenheden ook de multidisciplinaire samenwerking coördineren en een Commando Plaats Incident (CoPI) starten.

Vanaf GRIP 1 neemt de OvD de leiding van het CoPI op zich, totdat de Hoofd Officier van Dienst (HOvD) ter plaatse is. Hiernaast zal vanaf GRIP 1 de OvD de HOvD informeren, ondersteunen en adviseren.

Meer informatie voor:

 

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation