en-USnl-NL
Wednesday, September 29, 2021

(Pech)Hulpverleners

‘Eigen veiligheid eerst’ luidt het motto voor de IM-hulpverleners. De eigen veiligheid van de hulpverleners heeft de hoogste prioriteit bij Incident Management. Daarom wordt er continu gewerkt aan optimalisatie van de incidentafhandeling. Want elke verbetering leidt tot een kortere afhandelingsduur en dus tot kortere blootstelling aan gevaar. Zo is veiligheid een belangrijke drijfveer voor de verdere ontwikkeling van Incident Management.

REVI

Veiligheid is ook het doel van de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten (REVI). Deze richtlijn bestaat sinds begin 2010 uit twee delen: éénzijdig- en tweezijdig aanrijdgevaar. Met deze richtlijn zorgt u als hulpverlener voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van de betrokkenen bij het incident en de veiligheid van de overige weggebruikers, op álle wegen in Nederland.

Veiligheidsdagen

Elk jaar worden de Veiligheidsdagen voor de hulpverleners georganiseerd. Een dag voor én door hulpverleners. Voor meer informatie klik hier

E-learning veiligheidsmaatregelen

Met het E-learning-programma leert u hoe u op alle wegen altijd voor uw eigen veiligheid kunt zorgen. Dit doet u met het treffen van de eerste veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen staan beschreven in de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij incidenten met de onderdelen eenzijdig en tweezijdig aanrijdgevaar. Klik hier om het E-learning-programma op te starten.

Handige documenten

Zie http://webshop.incidentmanagement.nl/

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation