en-USnl-NL
Sunday, October 24, 2021

ProgrammaBureau Incident Management (PB-IM)

Het PB-IM is, namens alle IM-ketenpartners, op uitvoerend niveau het orgaan voor IM-ontwikkelingen en ondersteunt het IM-Beraad, het Landelijk Platform-IM en de regionale IM-overlegvormen in de realisatie van de gestelde doelstellingen.

Belangrijke taken van het PB-IM zijn:

  • programmeren en coördineren van de IM-projecten. Zowel de reguliere projecten als de projecten binnen Pakket 21;
  • vertalen vraagstukken uit IM-Beraad, LP-IM en regionale IM-overlegvormen naar oplossingsrichtingen en concrete projecten;
  • ondersteunen en bewaken projectrealisatie;
  • onderhouden van contacten met belangengroepen;
  • inhoudelijk- en beleidsmatig toetsen van projectideeën;
  • communiceren naar de direct en indirect betrokkenen.

Het PB-IM wordt ‘bemand’ door medewerkers van Rijkswaterstaat.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation