Landelijke personenautoregeling

De Landelijke personenautoregeling heeft betrekking op de inzet van een berger bij kleinschalige incidenten met personenauto’s.

Het LCM

Het Landelijk Centraal Meldpunt fungeert, indien sprake is van incidenten met personenauto’s, als alarmcentrale en verzorgt de inschakeling van gecontracteerde bergingsbedrijven. Het LCM werkt in opdracht van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN).

SIMN

De Stichting Incident Management Nederland is een samenwerkingsverband van alarmcentrales met activiteiten op het gebied van de berging van personenvoertuigen. De stichting verzorgt voor de aangesloten alarmcentrales de contractering van bergingsbedrijven die werkzaam zijn op hoofdwegen. Tegelijk verzorgt de SIMN de inrichting en exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM).

Belangrijkste pijler

De belangrijkste pijler onder de administratieve procedure van de LPR is de garantie (tenzij kosten ten onrechte worden gedeclareerd) dat de kosten van de ‘vergeefse ritten’ van de ingeschakelde bergers worden gedragen door de wegbeheerder. Hierdoor hoeven de bergers zich in principe geen zorgen te maken over de financiële afwikkeling van de vergeefse ritten en kunnen na melding van het LCM direct gaan naar de plaats van het incident.

Procedureschema LPR

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation