Landelijke vrachtautoregeling

De Landelijke vrachtautoregeling heeft betrekking op de inzet van een berger bij incidenten met vrachtauto’s (> 3500 kg).

Het CMV

Het CMV fungeert, indien sprake is van incidenten met vrachtauto’s, als alarmcentrale betreft de inschakeling van bergingsbedrijven en Voertuig-, Lading- en Milieudeskundigen (VLM) en wordt geëxploiteerd in opdracht van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA).

STIMVA

De Stichting Incident Management Vrachtauto’s is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Voor meer informatie zie de site van de STIMVA.

Brancheorganisaties die de belangen van bergingsondernemingen behartigen en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van eisen waaraan materieel, materiaal, personeel en de bergingsonderneming moeten voldoen om zware berging uit te kunnen voeren op het hoofdwegennet. Voor meer informatie over zware berging klik hier.

VLM

De VLM deskundigen adviseren de hulpverleners en de wegbeheerder bij ongevallen met vrachtwagens over de eerste berging. Hiervoor wordt een schade-expert op het gebied van lading, voertuig en milieuschade ingezet. Deze expert adviseert over de wijze van bergen op basis van een belangenafweging van de private schade versus de maatschappelijk belangen. De VLM deskundige is gemachtigd namens het verbond van verzekeraars en wordt erkend door de brancheverenigingen. Door deze afspraken ontstaat er na afloop geen discussie over de te vergoeden kosten van schade. De VLM deskundige wordt gelijktijdig met de berger door het centraal meldpunt ingezet.

Recht van retentie

In Nederland is voor vrachtwagens, in tegenstelling tot personenauto's, voor de eerste berging geen dekking opgenomen in de verzekering. De berger zal, in eerste instantie namens de wegbeheerder direct proberen de kosten van de berging/assistentie te verhalen op de eigenaar/houder. Als dit onverhoopt niet direct lukt, dan kan de berger namens de wegbeheerder het voertuig vasthouden tot een betalingsgarantie voor de bergingskosten wordt afgegeven.

Procedureschema LVR

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation