English (United States) nl-NL
woensdag 16 augustus 2017
   

Incident Management

Incident Management (IM) is niet meer weg te denken op onze wegen en is opgenomen in het huidige regeerakkoord. IM heeft zich in pakweg 15 jaar meer dan bewezen en vormt een klein, maar niettemin belangrijk, onderdeel van het verkeersmanagement in Nederland.

Veiligheidsdagen 2016

Voorlichting over en oefenen met de uitvoering van incident management. Voor uw veiligheid, die van uw collega’s en die van weggebruikers bij het afhandelen van verkeersincidenten.

Gaat u veilig te werk bij de hulpverlening nadat er een incident op de weg heeft plaatsgevonden? In oktober en november vinden wederom tien inhoudelijk vernieuwde Veiligheidsdagen plaats. Hier leert u samen met uw collega-hulpverleners op interactieve wijze de basisvaardigheden van de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten (REVI) en informeren wij u ook over de nieuwste ontwikkelingen in dit vakgebied. Verantwoordelijkheid voor uw eigen veiligheid, en die van uw collega-hulpverleners en de weggebruiker, heeft namelijk de allerhoogste prioriteit tijdens het afhandelen van verkeersincidenten.

Lees verder...

Bijzonder instrument

Incident Management staat voor een geheel aan daadkrachtige maatregelen om de weg na een incident zo spoedig mogelijk vrij te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade. Dit alles wordt uitgevoerd en ondersteund door een bijzonder samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties. IM vormt daarbij een unieke en relatief goedkope vorm van management, die onze samenleving meer oplevert dan kost.

Samen IM beter maken

IM raakt ons allemaal en heeft grote betekenis voor ons land. De IM-ketenpartners vinden het belangrijk om kennis en informatie te delen met IM-geïnteresseerden. Of u nu weggebruiker, politiek medewerker, journalist, beleidsmedewerker, hulpverlener of burger bent. Door te delen hopen de IM-ketenpartners dat u de informatie op deze site kan hergebruiken voor eigen initiatieven en uw ervaringen wilt delen met ons. Zodat het IM-hulpverleningsproces in het bijzonder en Incident Management in het algemeen elke dag beter worden.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Projecten   |   Partners   |   Weggebruikers   |   meerwetenoverim   |   veiligheidsdagen
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation