Toekennen van rood kruis zonder botsabsorber: veiligheid voorop

02-12-2020
2468 keer bekeken 0 reacties

De laatste tijd is er onrust over het al dan niet toekennen van een rood kruis zonder botsabsorber op de naastgelegen rijstrook, bij pechhulpverlening of pechverplaatsing korter dan 15 minuten. (Foto: Ton Borsboom).

De REVI-werkgroep wil met dit bericht alle betrokkenen duidelijkheid geven over hoe te handelen in deze situaties.

Achtergrond

Sinds een aantal maanden hebben er weer REVI-opleidingen plaatsgevonden. Nu hierdoor de richtlijn meer wordt gevolgd, blijkt de afgelopen jaren in de praktijk vaak anders te zijn gehandeld dan de richtlijn voorschrijft. Of blijkt de richtlijn anders te zijn geïnterpreteerd. Dit gat tussen het handelingsperspectief vanuit de richtlijn en de in de praktijk gegroeide werkwijze veroorzaakt momenteel onrust. De onrust lijkt zich vooral te richten op het aanvragen en vervolgens bediscussiëren van het plaatsen van rode kruizen tijdens pechverplaatsingen binnen 15 minuten. Dit leidt tot discussies en soms ook tot een gevoel van onveiligheid. Tegelijkertijd willen we het risico op versterkte rood-kruis-negatie door onnodige inzet voorkomen.

Hoe lossen we dit op?

Belangrijkste conclusie van de REVI-werkgroep: de REVI geeft genoeg richting én ruimte voor veilig handelen bij een incident. De richtlijn zal dus niet worden aangepast. In plaats daarvan doet de REVI-werkgroep een beroep op de professionaliteit van alle betrokkenen. Concreet betekent dit:

Voor alle betrokkenen

 • Dat zij zich in iedere situatie afvragen:

  • Of een incident volgens de REVI is beveiligd.

  • Wat de impact van een aangevraagde aanvullende maatregel is.

  • Of de impact opweegt tegen risico’s.

  • Of automobilisten de logica achter de genomen maatregel snappen (begrip en acceptatie).

 • Dat zij op basis van hun eigen professionaliteit met elkaar in gesprek gaan en zo nodig achteraf de situatie met elkaar evalueren.

Voor alle IM-hulpverleners (inclusief weginspecteurs) die een rood kruis aanvragen

 • Vraag je vóór het aanvragen van een rood kruis af, of een snelheidsverlaging een net zo veilig alternatief is.

 • Neem de wegverkeersleider bij jouw aanvraag mee in de situatie buiten en jouw inschatting van de gevaarzetting.

 • Motiveer jouw aanvraag door bij het aanvragen concreet te benoemen waarom je het aanvraagt. Bijvoorbeeld ‘Ik zie dat het voertuig te dicht op de kantstreep staat’.

Voor wegverkeersleiders

 • Als de aanvrager van de maatregel jou niet vanzelf informeert, bevraag hem dan actief over de situatie, gevaarzetting en motivatie van de aanvraag.

 • Honoreer een rood kruis zonder bots ALTIJD:

  • Als er sprake is van uitzonderlijke gevallen zoals genoemd in de REVI.

  • Wanneer een snelheidsverlaging onvoldoende veiligheid biedt.

  • Als de gevaarzetting daarom vraagt.

 • Plaats omwille van veiligheid bij twijfel ALTIJD een rood kruis (zonder bots) en evalueer desnoods achteraf via daarvoor bestemde kanalen, zoals bijvoorbeeld het regionaal IM-platform.

Zo zorgen we samen voor een veilige werkplek!

Foto van Ton Borsboom

 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Over Incident Management

Ben je niet actief in het incidentmanagement, maar wel nieuwsgierig naar wat het allemaal inhoudt? Neem dan een kijkje op de pagina van Rijkswaterstaat

Contact

Ben je op zoek naar een personenauto die afgesleept is? Bel dan met 088 - 007 87 80, het Landelijk Centraal Meldpunt. Zij weten welke berger de auto heeft afgesleept en waar de auto staat. Heb je een andere vraag of opmerking? Mail dan naar im-community@rws.nl. 

 
Cookie-instellingen